Våra tjänster

Företagsservice

Låt oss ta hand om administrationen.

Det är mycket på ett företag som måste skötas som inte har direkt med verksamheten att göra. Saker som tar tid och kraft. Det är här vi kan hjälpa till. Vi kan ta hand om hela eller delar av ekonomifunktionen och löneadministrationen. Vi kan vara er ekonomiavdelning och sköta alla de rutinärenden som ni själva vill slippa. Exempelvis betalningar av räkningar och löner. Tillsammans finner vi en passande lösning.

Stora fördelar med att låta oss ta hand om administrationen
Enklare – vi tar hand om allt det besvärliga
Tryggt – allt blir gjort på rätt sätt
Lönsamt – en effektiv administration kostar mindre och frigör tid

Vi gör vardagen enklare så att ni kan jobba med ert.

Bokföring & redovisning

Bokföring, redovisning, bokslut och årsredovisningar
Med vår hjälp blir allt som har med bokföring, bokslut, årsredovisning, moms, deklaration av skatter och avgifter professionellt skött. Allt görs på rätt sätt och i rätt tid.

Vi behärskar alla aktuella redovisningsprinciper samt alla lagar och regler på området. Detta är kärnan i vår dagliga verksamhet. Det borgar för att redovisningen ger en bra grund till verksamhetens styrning samt att alla deklarationer, skatter och avgifter sköts på rätt sätt.
Vill ni hellre sköta det själva, kan vi fungera som support och ge stöd och råd, så att det går så enkelt smidigt som möjligt.

Effektiv och korrekt redovisning ger fördelar:

Säkrar att lagar, regler och god redovisningssed uppfylls.
Ger en stadig grund för analyser och styrning av verksamheten.
Ökar lönsamheten genom att frigöra tid.

Skatter & deklarationer

Är du säker på att du inte betalar för mycket i skatt?
Minimera din skattebörda och se till att allt är i ordning. Vi hjälper dig att säkra att deklarationer görs, att moms, skatter och övriga avgifter betalas i rätt omfattning och i rätt tid.
Vi förstår dagens komplexa omvärld som företag måste röra sig i. Det är vår passion och uppgift att hjälpa er att hitta rätt. Så att ni kan ägna er tid åt att öka lönsamhet, tillväxt och likviditet istället. Vi ser till att ni får tillgång till de bästa metoderna för riktig skattehantering. Oavsett verksamhetens omfattning ser vi till att ni får ordentlig hjälp och användbara råd.

Professionell hjälp med skatten ger många fördelar:
Allt sköts på rätt sätt så att inga missförstånd eller regelbrott uppstår. Med riktig planering undviks onödiga eller för höga skatteinbetalningar.